Help center
Blog
Events
FAQ
About us
Contact us
  • Services
  • Companies
Company statistics
Projects posted
0
Services posted
1
General information
72 views
Share

Telinekataja AS / Kataja Event on tellinguala asjatundja, kuuludes Eesti juhtivate tellingutarnijate hulka. Me projekteerime, paigaldame ja võtame lahti, ning rendime tellinguid ning ilmastikukaitsesüsteeme ja muid ajutisi rajatisi nagu esinemislavad, tribüünid ja telgid. Meie klientideks on ehitustööde (uusehitus ja renoveerimine) ja taristuga seotud ettevõtted, paberitööstus ning muud tööstusharud, elektrijaamad, masina- ja hooldustööfirmad ning lisaks meelelahutussektor koos üritusturundus ettevõtetega.

Telinekataja teenused, tellingulahendused, ilmastikukaitsesüsteemid, telgid jne aitavad tagada teie projekti kulutõhususe, laitmatu tööohutuse ning ajakavast kinnipidamise – kõikvõimalikes oludes ja raskemateski kohtades.

Tellingute asjatundlik projekteerimine kindlustab optimaalse lahenduse iga projekti jaoks, tagades tellingute ja ilmastikukaitsesüsteemide kooskõla ohutusnõuetega.

Tellinguäri nõuab erioskusi – meil on need olemas.

Skills and Expertise
telling lavad telk