Help center
Blog
Events
FAQ
About us
Contact us
  • Services
  • Companies
Company details
Company type
Medium business
Company statistics
Projects posted
0
Services posted
1
General information
24 views
Share

OÜ Tähe Raamatupidamisbüroo pakub raamatupidamist kõikidele ettevõtetele (OÜ, AS, KÜ, MTÜ,FIE).

Meie eesmärgiks on pakkuda kliendile võimalikult mugavat ja korrektset teenust. Ettevõtte juhil ei tule muretseda millal ja kellele makse või arveid tasuda, meie töö on sellest teatada vajalikul hetkel .

Meie personal koolitab end pidevalt ja kõikidest ettevõtlusega seotud maksumuudatutustest annab klientettevõttetele ülevaated.Tähe Raamatupidamisbüroo kuulub Maksumaksjate Liitu ja teeb koostööd tegutsevate audiitoritega, mis tagab usaldusväärse raamatupidamis-teenuse osutamise meie poolt.

Teostatavad raamatupidamistööd:

-pangatehingute teostamine ja sisestamine raamatupidamisprogrammi (vajadusel maksekorralduste ettevalmistamine ja maksete teostamine)

-ostuarvete sisestamine raamatupidamisprogrammi/ostuarvete kontroll

-müügiarvete sisestamine raamatupidamisprogrammi, vajadusel arvete koostamine ja edastamine klientidele/müügiarvete kontroll. Saame pakkuda teile tasuta online müügiarvete koostamise programmi, mis ühildub kogu raamatupidamistarkvaraga.

-sularaha- ja kaardimaksetsekkide sisestamine raamatupidamisprogrammi ning kuluaruannete koostamine ning väljamaksete teostamine

-objekti- ning projektipõhine ja muude toetuste arvestuse pidamine

-palgaarvestus+puhkusetasu- jms. arvestus

-kassaarvestus ja kassadokumentide vormistamine

-põhivaraarvestus

-maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine

-aastaaruande koostamine

-vahearuannete koostamine sh. igakuised aruanded ja ülevaated juhatusele

-lepingute vormistamine (töölepingud,töölepingute lisad ja lõpetamised, laenulepingud)

-statistika jms aruannete koostamine ja esitamine

-saldokinnituste koostamine, saatmine, saldovõrdlused

-maksu- ja raamatupidamisalased konsultatsioonid

Skills and Expertise
raamtupidamine
raamatupidamisteenus
finantsaruannete koostamine
aastaaruanne
maksudeklaratsioonid
majandusaruanne