Help center
Blog
Events
FAQ
About us
Contact us
  • Services
  • Companies

Tuleohutus

1 view
1 response
Engineering (Technical)

**Meie poolt pakutavad teenused: **

1) Ehitusprojekti (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt) tuleohutusosa koostamine;

2) Ehitusprojekti tuleohutusosa ekspertiis;

3) Ehitise tuleohutusaudit;

4) Küttesüsteemi ekspertiis;

5) Tuleohutusalased konsultatsioonid (sh ehitamise käigus);

6) Tuleohutusülevaatus;

7) Tuleohutuse enesekontrolli aruanne;

8) Tulekahju korral tegutsemise plaan/evakuatsiooniskeemid;

9) Operatiivkaart.

Nimetatud teenuste pakkumiseks firmal on olemas MTR registreering ja vastaval spetsialistil kutsetunnistus (tuleohutusekspert tase 6).

Location of team
Eesti
Type
Outsourcing
Languages
English (Any level)
Skills and Expertise
tuleohutusekspert tase 6