Help center
Blog
Events
FAQ
About us
Contact us
  • Services
  • Companies

Esinemislavad, tribüünid, telgid, ehitustellingud.

No views
1 response
Event Planning / Management

Telinekataja AS on tellinguala asjatundja, kuuludes Eesti juhtivate tellingutarnijate hulka juba aastast 1993. Me projekteerime, paigaldame ja võtame lahti, ning rendime tellinguid ning ilmastikukaitsesüsteeme ja muid ajutisi rajatisi nagu esinemislavad, tribüünid, VIP-terrassid ja telgid. Meie klientideks on ehitustööde (uusehitus ja renoveerimine) ja taristuga seotud ettevõtted, paberitööstuse ning muud tööstusharud, elektrijaamad, masina- ja hooldustööfirmad ning lisaks meelelahutussektor koos üritusturundus ettevõtetega.

Telinekataja teenused, tellinglahendused, ilmastikukaitsesüsteemid, telgid jne aitavad tagada teie projekti kulutõhususe, laitmatu tööohutuse ning ajakavast kinnipidamise - kõikvõimalikes oludes ja raskemateski kohtades.

Tellingute asjatundlik projekteerimine kindlustab optimaalse lahenduse iga projekti jaoks ning tagab kooskõla ohutusnõuetega.

Tellinguäri nõuab erioskusi - meil on need olemas.

Location of team
Eesti
Type
Outsourcing
Languages
English (Any level)
Skills and Expertise
engineering
project management