Help center
Blog
Events
FAQ
About us
Contact us
  • Find a provider
  • Offer your services
  • About us

Uus arikogukond ReStaffy aitab ettevotetel kiirelt ja kvaliteetselt erinevaid teenuseid muua ja sisse osta

Idufirma ReStaffy lõi rahvusvahelisel platvormi, kus ettevõtted saavad tasuta kuulutada, milliseid teenuseid või tööülesandeid soovivad nad teistelt firmadelt sisse osta (ingl keeles outsoursing) ja milliseid teistele hoopis müüa.

Ärikogukond aitab ettevõtetel leida uusi kliente ja hoida väärtuslikke töötajaid, kellele majanduse jahtumise tingimustes võib ajutiselt rakendust väheks jääda. „Äris on ikka nii, et ühel ettevõttel jääb tööressurssi üle ja teisel puudu, aga kasvu ajal on väikest ebaefektiivsust lihtne ära katta,“ rõhutas ReStaffy looja ja kogenud IT-ettevõtja Aleksandr Savinõhh. „Majanduse jahtumise või kriisi ajal muutub eriti oluliseks pakiliste või ajutiste vajaduste katmine kiirelt, ilma inimesi juurde palkamata. Ettevõtte jaoks on väga oluline leida oma meeskondadele rakendust ja vältida suurepäraste inimeste koondamist ka siis, kui neile ettevõtte sees piisavalt tööd pole pakkuda.“

Veidigi suuremal ettevõttel, tegelegu ta põllumajanduse, raamatupidamise, ehituse või koristusteenusega, on alati kas liiga palju või liiga vähe tööd.

Aleksandr Savinõhh
ReStaffy looja


Sel sügisel uurisid ReStaffy asutajad Savinõhhi sõnul mitmete ettevõtete kogemusi seoses teenuste sisseostmisega. „Üheksa ettevõtjat kümnest tõi välja, et senisest mitmekesisemate teenuste sisseostmist takistab kõige enam õigete partnerite üles leidmine. Vabakutseliste palkamisel teeb juhte ettevaatlikuks eelkõige puudused kvalifikatsioonis ja/või töödistsipliinis ning ebaselge vastutus,“ rõhutas ta ja lisas: „Mõistsime, et peame kokku tooma ettevõtete võimalused ja vajadused.“


Kui vabakutseliste teenusepakkujate jaoks on taolisi platvorme loodud nii Eestis kui rahvusvaheliselt (näiteks Fiverr või GoWorkaBit), siis ReStaffy keskendub juhtidelt saadud tagasiside kohaselt just teenuste vahendamisele ettevõttelt ettevõttele. „Inseneride, turundajate või metsahooldajate teenuse või isegi terve väikese meeskonna tööpanuse sisseostmine kogenud ettevõttelt, on võrreldes vabakutselistega ühteaegu lihtsam ja turvalisem,“ selgitas Savinõhh firmajuhtide nägemust.


ReStaffi meeskond teeb ärikogukonnaga liitunud ettevõtetele alati esmase kontrolli, veendumaks, et firma on päriselt olemas, tegutseb jätkusuutlikult ning pole loodud vaid ühe projekti või lausa skeemi jaoks. „Partneri usaldusväärus on ettevõtetele sageli hinnast olulisemgi ning seetõttu saab koostööpartnerite kohta meie platvormil ka tagasisidet anda,“ märkis Savihõhh. „Iga pakkuja saab ReStaffy’s näidata ka enda tehtud töid või saadud tunnustusi, ja muidki materjale, mis tema pädevust kinnitavad.“


Veidigi suuremal ettevõttel, tegelegu ta põllumajanduse, raamatupidamise, ehituse või koristusteenusega, on alati kas liiga palju või liiga vähe tööd.

Aleksandr Savinõhh
ReStaffy looja


Kui IT-maailmas käib teenuste ja tiimide paindlik outsourcing juba aastaid ning seda peetakse tavapäraseks, siis paljudes valdkondades on see endiselt veel kasutamata potentsiaal. „Veidigi suuremal ettevõttel, tegelegu ta põllumajanduse, raamatupidamise, ehituse või koristusteenusega, on alati kas liiga palju või liiga vähe tööd,“ nentis Savinõhh ja lisas, et mõlemad tähendavad ettevõttele asjatut kulu, mida paindlik outsourcing aitab vähendada. Eriti oluline on see ReStaffy looja sõnul just majanduse jahtumise perioodil, sest kogenud juhid teavad, kui raske ja kallis on hiljem asendada töötajat, kelle leping keeruliste aegade tõttu lõpetada tuli.

Suurim potentsiaal peitub Savinõhhi kinnitusel just tugiteenuste sisse ostmisel, sest need tööd on üsna sarnased ka siis, kui ettevõtete põhitegevusala erineb oluliselt. Kui pakkuda ReStaffys teenuseid, mis ongi ettevõtte põhitegevusala, on võimalik leida uusi kliente, säästes samal ajal turunduskuludelt, mis väiksemale või alustavale ettevõttele võivad äärmiselt koormavad olla.

Äsja avatud ReStaffy platvorm kutsub liituma kõiki ettevõtteid, mis soovivad aeg-ajalt mõnd teenust sisse osta, otsivad leevendust ajutisele tööjõupuudusele või lahendust kasvanud tööülesannetega toime tulemiseks. Oodatud on ka need firmad, mis vajavad abi ühekordse projekti elluviimisega või vastupidi, suudavad neid ise ellu viia. ReStaffy platvormiga liitumine on kõigile tasuta.

Ideest kuni platvormi avamiseni kulus ReStaffy rahvusvahelisel meeskonnal umbes kuus kuud. Edaspidi tulevad ReStaffysse ka tasulised lisateenuseid, nagu näiteks võimalus esimeste seas uusi pakkumisi saada, pääseda ligi suuremale hulgale andmetele või ettevõtete kontaktidele. Samuti saavad ettevõtted peagi tasu eest oma pakkumistele suuremat nähtavust või paremat asukohta osta.

ReStaffy hoogne käivitumine nõuab kriitilist massi teenusepakkujaid ja -vajajaid, kuid platvormi kasutajaks registreerimine ei maksa midagi. Esimesele 50-le liitujale kingib ReStaffy eluaegse ligipääsu platvormi tasulistele preemiumteenustele, mis juba lähitulevikus avatakse.

80 aastat outsourcing’ut: tugiteenuste sisseostmisest muutuste juhtimiseni

Outsourcing, millele eesti keeles tänaseni head vaste pole, hakkas ärimaailmas juuri alla ajama rock’n’rolli ajastul. Läänemaailmas oli siis majanduskasvu aeg – paranes inimeste elustandard, kasvas nii jõukus kui liikumisvõimalused.

Ettevõtete jaoks oli outsourcing uute võimaluste, mässu ja teistmoodi tegemise aeg. Nagu ikka, mõistsid uue idee potentsiaali alguses vähesed ning laiem maailm avastas selle alles 1980ndatel, kui ärimaailmas hakkas ilma tegema uus põhimõte – keskendu põhitegevusele. Sellest ajast alates on outsourcing muutunud ettevõtluse tavapraktikaks, mis aitab firmadel keskenduda vaid sellele, milles ollakse parim.

Outsourcing on aastate jooksul ümber kujunenud, erinedes täna suuresti sellest, mis see oli 1980ndatel. Algselt vaid kõrval- ja/või tugitegevuste sisseostmisele on tänaseks lisandunud muutuste ja konkurentsivõime outsourcing, mis tähendab juba suurte, sageli just äri keskmes olevate muutuste ja arengute sisseostmist.

Tänane ärikeskkond nõuab konkurentsis püsimiseks sageli ülikiiret kohanemist näiteks uute tehnoloogiate või turuolukordadega, kus ettevõtte muutmine koos uute võimekuste arendamise, töötajate ümberkoolitamise, uute juhtimispädevustega osutuks liiga aeganõudvaks või kulukaks. Samal ajal on kõik varasemadki outsourcing vormid jätkuvalt alles ning lubavad paindlikult ja kiiresti hankida tipptasemel teenust, alates kontori koristamisest või lõiketerade teritamisest kuni strateegilise muutuste juhtimiseni välja.

Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2022/11/25/uus-arikogukond-restaffy-aitab-ettevotetel-kiirelt-ja-kvaliteetselt-erinevaid-teenuseid-muua-ja-sisse-osta